بتاسهم
1399/09/23
12:00
دکتر روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت: در شرایط جنگ اقتصادی، کاهش مشکلات معیشتی و تامین کالاهای اساسی اولویت دولت بوده است/ جلوگیری از اف...

دکتر روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:در شرایط جنگ اقتصادی، کاهش مشکلات معیشتی و تامین کالاهای اساسی اولویت دولت بوده است/ جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و نرخ تورم از مهمترین اهداف دولت است/ ضرورت همکاری دستگاه قضایی و اتحادیه های صنفی در مسیر کنترل قیمت هادر جلسه روز یکشنبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، گزارش وزارت خانه های جهاد کشاورزی و صنعت ، معدن و تجارت از نحوه تامین و توزیع کالاهای اساسی در سال آینده ارایه شد...

انتهای خبر

0
0