کارگزاری آبان
1399/09/23
08:05
📢بانک مرکزی از ابتدای دی ماه ترازنامه بانکها را به صورت دوره‌ای کنترل می کند بانک مرکزی - همتی با بیان اینکه کنترل مقداری ترازنامه بانکها یکی از عو...

📢بانک مرکزی از ابتدای دی ماه ترازنامه بانکها را به صورت دوره‌ای کنترل می کند


بانک مرکزی - همتی با بیان اینکه کنترل مقداری ترازنامه بانکها یکی از عوامل مهم کنترل نقدینگی است و این امر با همراهی بانکها محقق می شود، گفت: بانکها باید رشد دارایی‌های خود را تحت کنترل داشته باشند، تا بتوان به هدف کنترل نقدینگی نایل شد.


وی افزود: کنترل ترازنامه بانکها مطابق مصوبه شورای پول و اعتبار از دی ماه سال جاری اجرایی و بر این اساس هرسه ماه یک بار توسط بانک مرکزی کنترل خواهد شد.
انتهای خبر

0
0