اقتصاد ایران
1399/11/13
15:51
نمادها با #مثبت‌ترین_امتیاز_پول‌هوشمند: ---- ------ 14.6 غگرجي 9.4 بنو 8.0 غگلپا 6.7 حكشتي 5.5 زگلدشت 5.4 سخزر 5.1 وسينا 4.3 دكپسول...

نمادها با #مثبت‌ترین_امتیاز_پول‌هوشمند:


---- ------


۱۴.۶ غگرجی


۹.۴ بنو


۸.۰ غگلپا


۶.۷ حکشتی


۵.۵ زگلدشت


۵.۴ سخزر


۵.۱ وسینا


۴.۳ دکپسول


۳.۶ تاصیکو


۳.۱ کپارس


---- ------نمادها با #منفی‌ترین_امتیاز_پول‌هوشمند:


----- ------


-۲۱.۸ اپرداز


-۱۶.۸ سقاین


-۱۶.۰ قنقش


-۱۲.۱ کمرجان


-۱۱.۰ اوان


-۸.۸ کتوکا


-۶.۸ فنورد


-۶.۷ لوتوس


-۶.۱ پاکشو


-۵.۵ خفنر


-۴.۹ فوکا


-۴.۷ سخوز


-۴.۲ سدبیر


-۴.۰ بهپاک


-۳.۷ خرینگ


-۳.۳ شدوص


-۳.۲ سدور


----- ------🇮🇷 @Economy_irani 🇮🇷انتهای خبر

0
0