اقتصاد آنلاین
1400/05/27
10:31
📌تردد مسافران و زائران از مرز مهران ممنوع است فتاحی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری ایلام: 🔹سفر به عراق در تاسوعا و عاشورا ممنوع است. 🔹ب...

📌تردد مسافران و زائران از مرز مهران ممنوع استفتاحی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری ایلام:


🔹سفر به عراق در تاسوعا و عاشورا ممنوع است.


🔹با توجه به وضعیت فراگیری کرونا تردد مسافران و زائران از مرز مهران ممنوع است.


🔹تنها اتباع عراقی و همسران آنها، ایرانیان شاغل در عراق، افرادی که از قبل نوبت پزشکی دارند، اجازه تردد در مرز مهران را دارند.

انتهای خبر

0
0