اقتصاد آنلاین
1400/05/29
08:14
📌به گزارش اسکای نیوز انگلیس در ٢۴ ساعت گذشت، ١١٣ فوتی و ٣۶ هزار و ۵٧٢ بیمار جدید کرونایی را ثبت کرده است. / اقتصاد آنلاین

📌به گزارش اسکای نیوز انگلیس در ۲۴ ساعت گذشت، ۱۱۳ فوتی و ۳۶ هزار و ۵۷۲ بیمار جدید کرونایی را ثبت کرده است. / اقتصاد آنلاین
انتهای خبر

0
0