کدال۳۶۰
1401/05/31
15:24
#تجلی آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه آگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عادی سالیانه #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/12/29 شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات با ف...

#تجلی


آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانهآگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عادی سالیانه #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات با فایل های پیوست منتشر شد۱۴۰۱-۰۵-۳۱ ۱۵:۲۴:۴۶ (۸۹۵۶۱۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0