بورس۲۴
1401/02/20
12:48
«ومعادن» در تدارک مجمع

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات سهامداران خود را برای شرکت در مجمع عمومی عادی فوق العاده جهت تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه فراخواند.. این مجمع در روزه یکم خرداد ماه برگزار خواهد گردید.

«ومعادن» در تدارک مجمع

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات سهامداران خود را برای شرکت در مجمع عمومی عادی فوق العاده جهت تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه فراخواند.. این مجمع در روزه یکم خرداد ماه برگزار خواهد گردید.ومعادن
انتهای خبر

0
0