بورس۲۴
1401/01/10
11:55
عملکرد اسفند ماه «سپرده» چگونه بود؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، گزارش فروش اسفند ماه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه منتشر شده که در ادامه فروش ماهانه و تجمعی افشا شده است.

عملکرد اسفند ماه «سپرده» چگونه بود؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، گزارش فروش اسفند ماه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه منتشر شده که در ادامه فروش ماهانه و تجمعی افشا شده است.


شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در مدت ۱۲ ماهه منتهی به اسفند حدود ۳۱۹ میلیارد تومان درآمد از ارائه خدمات به دست آورده که ۲۹ میلیارد تومان در اسفند ماه کسب شده است.


سپرده
انتهای خبر

0
0