بورس۲۴
1401/02/01
17:38
فروش ۱ ماهه«سخاش» چقدر بود؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سیمان خاش در ۱ ماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۱ حدود ۳۲ میلیارد تومان فروش داشته است .

فروش 1 ماهه«سخاش» چقدر بود؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سیمان خاش در ۱ ماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۱ حدود ۳۲ میلیارد تومان فروش داشته است . گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۱ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۷۸ درصد رشد داشته است.


سخاش
انتهای خبر

0
0