سیگنال یاب روزانه
1399/08/24
12:12
بازار باید چند روزی خوب حجم بخوره تا بشه گفت روند برگشته، با یک یا دو روز مثبت نمیشه گفت بازار کاملا به تعادل رسیده

بازار باید چند روزی خوب حجم بخوره تا بشه گفت روند برگشته، با یک یا دو روز مثبت نمیشه گفت بازار کاملا به تعادل رسیده


انتهای خبر

0
0