تحلیل کاربردی هلالات
1401/02/11
06:48
#بورس_کالا 11 اردیبهشت روز شنبه #آمونیاک #خراسان 192میلیون ريال معامله شد. #اوره گرانول و پریل هم به ترتیب 153-174 میلیون ريال قیمت خورد. الکیل ب...

#بورس_کالا ۱۱ اردیبهشتروز شنبه #آمونیاک #خراسان ۱۹۲میلیون ریال معامله شد. #اوره گرانول و پریل هم به ترتیب ۱۵۳-۱۷۴ میلیون ریال قیمت خورد.الکیل بنزن خطی #شیران ۴۳۷میلیون ریال به فروش رسید.#شپترو هر تن PVC خود را ۳۹۵-۴۰۷ میلیون ریال فروخت.#دوده_صنعتی #شدوص یک گام دیگر رشد کرد و به ۴۲۱-۴۲۵ میلیون ریال رسید.#سیمان نیز با ۸۴۵هزار تن عرضه روی رینگ رفت که برای آن ۶۰۸هزار تن تقاضا نشست و ۵۴۶هزار تن مجموع معاملات آن بود.هر تن #اسفنجی ۱۰۳.۷میلیون ریال معامله شد.برای ۱۱۶هزار تن #اسفنجی ۲۲۰۰تن #اوره ۱۲۸۲تن #دوده_صنعتی تقاضایی ننشست.#شمش_بلوم با ۱۰۵هزار تن عرضه #کنسانتره با ۲۹۰هزار تن و #گندله با ۳۵۸.۵هزار تن، هیچ معامله ای نداشتند.متوسط قیمت پایه #شمش_بلوم ۱۷۵میلیون ریال بود.تقاضا برای #سیمان شرکت های #سمازن #سابیک #ساروم #سصوفی #ساروم #سخزر #سهرمز #ساوه بالا بود و منجر به رقابت شد.سولفات سدیم #شاملا نیز ۲۷.۵میلیون ریال قیمت خورد.ورق گرم و سرد #فولاد #مبارکه نیز ۲۰۹ و ۲۳۵ میلیون ریال معامله شد.

انتهای خبر

0
0