سیگنال یاب روزانه
1399/08/12
21:36
#انتخابات_آمریکا جلو افتادن ترامپ در پنسیلوانیا آخرین نظرسنجی از موسسه ترافالگار خبر از جلو افتادن اندک ترامپ در پنسیلوانیا دارد؛ چیزی حدود 3.7%...

#انتخابات_آمریکاجلو افتادن ترامپ در پنسیلوانیاآخرین نظرسنجی از موسسه ترافالگار خبر از جلو افتادن اندک ترامپ در پنسیلوانیا دارد؛ چیزی حدود ۳.۷٪ از رای‌دهندگان شرکت کننده در نظرسنجی هنوز تصمیم‌گیری نکرده‌اند که احتمالا بیشتر آنها با توجه به تجربه ۲۰۱۶ نهایتا به ترامپ رای بدهند/همفکرانانتهای خبر

0
0