سیگنال طلایی
1401/06/02
18:56
دامنه نوسان یک درصد دیگر افزایش یافت 🔹با پیشنهاد شرکت بورس و فرابورس و تصویب هیئت مدیره سازمان بورس ، دامنه نوسان در بازار اول بورس و فرابورس، ۱در...

دامنه نوسان یک درصد دیگر افزایش یافت🔹با پیشنهاد شرکت بورس و فرابورس و تصویب هیئت مدیره سازمان بورس ، دامنه نوسان در بازار اول بورس و فرابورس، ۱درصد دیگر افزایش یافت و به مثبت و منفی ۷ درصد رسید.🔹این مصوبه از دوشنبه هفته آتی، اجرایی خواهد شد.

انتهای خبر

0
0