کانال تحلیلی پارسیس
1401/07/01
16:00
#فجام 🟢 شرکت جام دارو 🔹 سرمایه : 80میلیارد تومان ✳️سود محقق شده برای سال مالی1400/12/29: 33 میلیارد تومان (41) تومان هر سهم ✳️ سود پیش بینی...

#فجام🟢 شرکت جام دارو🔹 سرمایه : ۸۰میلیارد تومان✳️سود محقق شده برای سال مالی۱۴۰۰/۱۲/۲۹: ۳۳ میلیارد تومان (۴۱) تومان هر سهم✳️ سود پیش بینی پارسیس برای سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹: ۵۷ میلیارد تومان (۷۱) تومان هر سهم


🔸 سود مجمع سال مالی قبل-تعدیل شده (۴۱۳ ریال هر سهم).


🔸 سود تقسیمی (۲۶۰ ریال هر سهم) (۶۳٪)🔹سود فصلی هر سهم۱۴۰۱ : بهار (۱۱۱ ریال).


🔹سود فصلی هر سهم۱۴۰۰ : بهار (۸۹ ریال) - تابستان (۸۸ریال)- پاییز (۱۰۷ ریال)- زمستان (۹۲ریال ).


🔹سود فصلی هر سهم۱۳۹۹ : بهار (۳۸ ریال) - تابستان (۹۲ ریال ) - پاییز (۸۴ ریال ) - زمستان (۱۲۸ ریال ).
❇️افزایش سرمایه شرکت از ابتدای ۱۳۹۹: ۶۸ میلیارد تومان (۲۱٪📉اندیکاتورRSIا => ۵۴


📉 اندیکاتورMFIا => ۴۸


📉میانگین قیمت۵۰ روزه=> ۴۱۰۱ ریال


📉حجم روز به متوسط ماهانه=> ۰.۴ برابر
✔️بازدهی از ابتدای ۹۹: منفی ۵ ٪


✔️بازدهی از سقف تاریخی ۱۳۹۹ :منفی ۵۵ ٪


✔️بازدهی از ابتدای ۱۴۰۰ : منفی ۳۷ ٪


✔️بازدهی از سقف ۱۴۰۰: منفی ۳۹ ٪


✔️بازدهی از ابتدای ۱۴۰۱: مثبت ۴۴ ٪کانال تحلیلی پارسیس"انتهای خبر

0
0