کدال۳۶۰
1401/04/02
12:19
#فگستر آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه آگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عادی سالیانه #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/12/29 شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان با ...

#فگستر


آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانهآگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عادی سالیانه #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان با فایل های پیوست منتشر شد۱۴۰۱-۰۴-۰۲ ۱۲:۱۹:۴۲ (۹۰۰۸۷۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0