کارگزاری آبان
1400/08/25
09:55
📈شیمیایی ها نیز با معاملاتی مثبت و متعادل همراه است.#نوری، #شلرد، #آریا، #شاراک، #شگویا، #زاگرس، #شبصیر، #تاپیکو، #شصدف و #شغدیر مثبت و متعادل اند....

📈شیمیایی ها نیز با معاملاتی مثبت و متعادل همراه است.#نوری، #شلرد، #آریا، #شاراک، #شگویا، #زاگرس، #شبصیر، #تاپیکو، #شصدف و #شغدیر مثبت و متعادل اند.#فارس، #شپدیس، #کرماشا، #شیران، #بوعلی، #خراسان، #شفارس و #پارسان با گرایش منفی و متعادل داد و ستد می شوند.#شپاکسا، #شکام، #ساینا و #شگل نماد های مورد توجه گروه اند.#پترول، #داراب، #فسا و #جهرم پر عرضه در کف قیمتی خود به صف نشستند.


انتهای خبر

0
0