همفکران
1399/08/18
10:39
#نبض_بازار 📌 نمای بازار با توجه به درصد تغییر قیمت ها در این لحظه 443 نماد به ارزش 8600 میلیارد تومان #صف_فروش دارند. ارزش کل معاملات بازار بور...
#نبض_بازار

📌 نمای بازار با توجه به درصد تغییر قیمت ها

در این لحظه ۴۴۳ نماد به ارزش ۸۶۰۰ میلیارد تومان #صف_فروش دارند.

ارزش کل معاملات بازار بورس و فرابورس تا این لحظه تنها حدود ۱۸۹۰ میلیارد تومان به ثبت رسیده است.

انتهای خبر

0
0