اسمارت بورس
1400/01/08
09:43
فشار عرضه در بازار بالا رفته و سایپا و خودرو به صفر تابلو رسیدند

فشار عرضه در بازار بالا رفته و سایپا و خودرو به صفر تابلو رسیدند


انتهای خبر

0
0