پایگاه خبری انتخاب
1399/11/12
09:51
♦️نیروی انتظامی از نماینده سیلی‌زن شکایت کرد 🔹رئیس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس درباره پرونده برخورد نماینده مردم سبزوار با سرباز راهور گفت:...

♦️نیروی انتظامی از نماینده سیلی‌زن شکایت کرد🔹رییس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس درباره پرونده برخورد نماینده مردم سبزوار با سرباز راهور گفت: راهور ناجا در دادستانی طرح شکایت کرده استجزییات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲Vth


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0