کارگزاری آبان
1401/02/10
08:21
📊#رانفور اطلاعیه 1401/02/08 *خدمات انفورماتیک* 12ماهه منتهی به 1400/12/29 شرکت اصلی (حسابرسی نشده) مبلغ ۳۸۱ريال سودبه ازای هر سهم محقق نمود....

📊#رانفور


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۰۸


*خدمات انفورماتیک*


۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت اصلی (حسابرسی نشده) مبلغ ۳۸۱ریال سودبه ازای هر سهم محقق نمود.


عدم تغیر سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته


همچنین برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) مبلغ ۳۳۶ ریال سود تلفیقی محقق شده است


۶ درصد کاهش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته




انتهای خبر

0
0