مبین تحلیل
1399/08/21
13:21
#گزارش_بازار تاریخ ۲۱آبان 🔸حجم معاملات امروز بازار بورس ۹.۷ میلیارد برگه سهام بوده است که نسبت به میانگین ده روز گذشته حدود ۴.۵ میلیارد برگه سهام...

#گزارش_بازارتاریخ ۲۱آبان🔸حجم معاملات امروز بازار بورس ۹.۷ میلیارد برگه سهام بوده است که نسبت به میانگین ده روز گذشته حدود ۴.۵ میلیارد برگه سهام رشد کرده است.🔸تعداد نمادهای مثبت امروز بازار در دو بخش بورس و فرابورس ۳۲۰ نماد گزارش شده است(حدود ۱۰۰نماد نسبت به دیروز درصد های پایانی مثبتی داشتند) که به همین خاطر شاهد رشد شاخص هم در بخش کل و هم در بخش هموزن بودیم.🔸وضعیت بازار امروز بر خلاف چندین روز گذشته رنگ سبز به خود گرفته بود. شاخص کل حدود ۷۵. درصد نسبت به دیروز افزایش داشته است اما شاخص هموزن رشدی کمتر از ۰۴.درصد داشته است که همین عامل نشان دهنده اقبال بازار به سهام شاخص ساز می باشد
🔸تعداد نمادهای منفی امروز بازار حدود ۳۰۰نماد می باشد که در این بخش نیز شاهد وضعیت مطلوب تری نسبت به روزهای گذشته می باشیم.
🔸نمادهای #پکویر #بمیلا #آپ #تشتاد و#کقزوی ورود پول حقیقی در سهم داشتند
🔸سهامی که قدرت خریدار به طور قابل توجهی بیش از قدرت فروشنده سهم بود مربوط به نمادهای #غگیلا #سصفا #رافزا#شصدف #کشرق بودند🔸بالاترین سرانه خرید هر فرد حقیقی در بازار امروز مربوط به نمادهای #فماک #پتایر #کشرق #توریل و #سصفا بوده است
🔸حجم مشکوک سهام امروز به نمادهای #قلرست #لبوتان #فماک #حبندر #خمحور بوده است➖➖➖➖

انتهای خبر

0
0