بورس۲۴
1401/02/10
14:06
عملکرد اسفند ماه «فروی» چگونه بود؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴، شرکت ذوب روی اصفهان گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به فروردین ماه خود رامنتشر کرد.

عملکرد اسفند ماه «فروی» چگونه بود؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت ذوب روی اصفهان گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به فروردین ماه خود رامنتشر کرد. براساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت در دوره ۱ ماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۱ از فروش محصولات خود ۲۳ میلیارد تومان درآمد کسب نمود


فروی
انتهای خبر

0
0