کدال۳۶۰
1401/03/03
12:49
#آریا آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه آگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عادی سالیانه #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/12/29(اصلاحیه) شرکت پلیمر اریا ساسول با ...

#آریا


آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانهآگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عادی سالیانه #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه) شرکت پلیمر اریا ساسول با فایل های پیوست منتشر شد۱۴۰۱-۰۳-۰۳ ۱۲:۴۹:۵۲ (۸۸۶۴۹۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0