ایچیموکو و الیوت
1399/10/28
16:07
✔️آیا میدانستید🤔 اگر در سال 94 بجای خریدن یک پراید به قیمت 20 میلیون 800 هزارتومان شما کوین Ethereum به قیمت 1 دلار ( با نرخ آن روز دلاری 3500 توما...

✔️آیا میدانستید🤔 اگر در سال ۹۴ بجای خریدن یک پراید به قیمت ۲۰ میلیون ۸۰۰ هزارتومان شما کوین Ethereum به قیمت ۱ دلار ( با نرخ آن روز دلاری ۳۵۰۰ تومانی) میخردید امروز با توجه به قیمت اترویم ثروت شما بیش از ۶.۵ میلیون دلار شده بود و ارزش دارایی شما بیش از ۱۸۱ میلیارد تومان بود !


@ICHIOTانتهای خبر

0
0