مبین تحلیل
1401/05/30
14:33
📈#مسابقه #مفاهیم_بنیادی 🔸امتیاز ورود: ۵ امتیاز 🔸مهلت شرکت در مسابقه: جمعه 4 شهریور ۱۴۰۱ 🔸ورود به صفحه مسابقات 👇👇 🔗 https://club.mobinsb.ir/Matc...

📈#مسابقه #مفاهیم_بنیادی🔸امتیاز ورود: ۵ امتیاز🔸مهلت شرکت در مسابقه: جمعه ۴ شهریور ۱۴۰۱🔸ورود به صفحه مسابقات 👇👇


🔗 https://club.mobinsb.ir/Match/Index


➖➖➖➖➖
انتهای خبر

0
0