تی اس ای پرس
1399/10/29
11:40
بعد از گروه سیمان، حالا شرایط تقاضا در گروه رایانه نیز بهتر شده بعد از صف خرید برای #سپ، صف فروش نمادهای #تاپکیش و #رانفور نیز کاملا جمع شده است...

بعد از گروه سیمان، حالا شرایط تقاضا در گروه رایانه نیز بهتر شده



بعد از صف خرید برای #سپ، صف فروش نمادهای #تاپکیش و #رانفور نیز کاملا جمع شده است و حتی تاپکیش تا محدودخ مثبت نیز پیشروی داشته...



#فن_آوا هم در این گروه به صف خرید نشسته است

انتهای خبر

0
0