سهم گلچین
1401/03/09
10:42
#گنگین اطلاعیه 1401/03/09 *اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان* افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است - گ...

#گنگین


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۰۹


*اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان*


افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلا منتشر شده است - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰


شرح تغییرات:با توجه به مفاد قرارداد منعقده با بانک که اصولا از قوانین بازار پول تبعیت می کند و اجرای توافق را به طی نمودن کامل فرایند انتقال دین منوط می نماید و اصولا این فرایند مستلزم صرف زمان ( حداکثر ۱۰ روز دیگر) می باشد ضمن اعلام نهایی بودن توافق از نگاه شرکت، در این مرحله افشای اطلاعات از نوع الف به ب تغییر می یابد.



انتهای خبر

0
0