بتاسهم
1399/08/12
08:53
طرح و توسعه #غپینو مواد استحصال شده از دانه کاکائو(کره کاکائو و پودر کاکائو) به صورت مواد اولیه در کارگاههای شکلات مورد استفاده قرار می گیرد که اثر...

طرح و توسعه #غپینو مواد استحصال شده از دانه کاکایو(کره کاکایو و پودر کاکایو) به صورت مواد اولیه در کارگاههای شکلات مورد استفاده قرار می گیرد که اثرات قابل توجهی در کاهش بهای تمام شده محصولات تولید شده خواهد داشت .همچنین مواد تولیدشده اضافه برمصرف شرکت نیز با مشتریان بسیاری که دارد در بازار داخلی با سود مناسب به فروش خواهد رسید .


انتهای خبر

0
0