کدال۳۶۰
1399/11/06
13:34
#فگستر آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه آگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده #دوره_12_ماهه منتهی به 1397/12/29 شرکت گسترش صنایع رو...

#فگستر


آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانهآگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان با فایل های پیوست منتشر شد۱۳۹۹-۱۱-۰۶ ۱۳:۳۴:۴۶ (۷۱۶۵۶۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0