تحلیلگران بازار سرمایه
1399/08/11
22:44
#شاخص_کل ✔️حمایت طلایی شاخص ۱.۲۵۰.۰۰۰ میلیون واحد ✔️مقاومت پیش روی شاخص ۱.۳۸۰.۰۰۰ الی ۱.۴۰۰.۰۰۰ میلیون واحد ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ @CMA_investment

#شاخص_کل✔️حمایت طلایی شاخص ۱.۲۵۰.۰۰۰ میلیون واحد✔️مقاومت پیش روی شاخص ۱.۳۸۰.۰۰۰ الی ۱.۴۰۰.۰۰۰ میلیون واحد۱۳۹۹/۰۸/۱۱


@CMA_investmentانتهای خبر

0
0