تارگت بورس
1400/05/27
22:41
#درهآور در محدوده کف کانال صعودی کوتاه مدت قرار دارد هر چه قیمت بمحدوده 2700 نزدیک تر خرید جذابتر برای تارگت 3200و 3400

#درهآور در محدوده کف کانال صعودی کوتاه مدت قرار دارد هر چه قیمت بمحدوده ۲۷۰۰ نزدیک تر خرید جذابتر برای تارگت ۳۲۰۰و ۳۴۰۰انتهای خبر

0
0