بتاسهم
1399/11/07
21:45
#سیستم در دی با درامد 227 میلیارد ریالی مواجه بود و جمع عدد درامد به 1893 میلیارد ریال رسیده است کل عدد سال قبل 1489 میلیارد ریال بود

#سیستم در دی با درامد ۲۲۷ میلیارد ریالی مواجه بود و جمع عدد درامد به ۱۸۹۳ میلیارد ریال رسیده است


کل عدد سال قبل ۱۴۸۹ میلیارد ریال بودانتهای خبر

0
0