بانی فام
1399/10/08
13:19
#كگل (احتمال نوسان قیمت در چند روز آینده) در صورت صعود قیمت احتمال4% سود تا محدوده 20660 ریال در صورت نزول قیمت احتمال8% ضرر تا محدوده 18260 ریال...

#کگل


(احتمال نوسان قیمت در چند روز آینده)


در صورت صعود قیمت احتمال۴٪ سود تا محدوده ۲۰۶۶۰ ریال


در صورت نزول قیمت احتمال۸٪ ضرر تا محدوده ۱۸۲۶۰ ریال


▫️روند کوتاه مدت : پرنوسان


▫️عدم پایداری روند به علت نوسان زیاد


▫️شتاب افزایش قیمت : متوسط


▫️روانشناسی معاملات : تعادل خریدار و فروشنده


▫️زمان تغییر روند: در حال حاضر خیرانتهای خبر

0
0