بورس نیوز
1400/12/24
16:00
توضیح شرکت سرمایه گذاری اهداف درباره افزایش سرمایه زیرمجموعه

شرکت سرمایه گذاری اهداف به خبر کذب یکی از رسانه ها در مورد مجمع و مخالفت با افزایش سرمایه سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی خلیج فارس، توضیح داد.

شرکت سرمایه گذاری اهداف در واکنش به انتشار کذب یکی از رسانه ها مبنی بر اخلال منافع ۵۶ میلیون سهامدار اعلام کرد: این شرکت از طریق شرکت های زیرمجموعه، مالک بیش از ۲۶ درصد سهام شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی خلیج فارس بوده و دارای دو نماینده در هیات مدیره آن شرکت است. به همین سبب بزرگترین سهامدار آن محسوب می شود .


در مجمع عمومی اخیر، طبق مفاد قانون تجارت، هیات رئیسه تشکیل و نماینده این گروه به عنوان احد از ناظران انتخاب شد. در ادامه نیز با حضور مراجع ذیربط از جمله سازمان بورس و بازرس قانونی و صرفنظر از ابهامات مرتبط با سهام خزانه، نسبت به موضوع افزایش سرمایه، رای گیری بعمل آمد که نماینده این گروه، عدم موافقت را اعلام کرد.


نظر به اینکه اعلام نظر سهامداران مبنی بر موافقت یا مخالفت با دستور جلسه مجمع عمومی ، امری طبیعی، قانونی و جاری در مجامع عمومی واحدهای تجاری است اطلاق عنوان "اخلال" صحیح نبوده و می تواند نشانه عدم آگاهی تهیه کننده خبر مذکور از فرایند شرکت داری و قانون تجارت باشد.


شرکت سرمایه گذاری اهداف به عنوان بازوی اقتصادی صندوق های بازنشستگی صنعت نفت و با رعایت اسناد بالادستی، همواره در راستای سرمایه گذاری در صنعت نفت و پتروشیمی پیش قدم بوده و در جهت ارتقای منافع بازنشستگان صنعت نفت کوشا بوده و خواهد بود و درج چنین مطالبی، خللی در راهبردهای اصولی این مجموعه ایجاد نخواهد کرد.انتهای خبر

0
0