کامودیتی Commodities
1399/09/19
00:31
#کرونا #انگلستان از امروز مردم انگلستان شاهد تزریق واکسن کرونای تولیدی #فایزر و #بیونتک هستند ... برنامه دولت به گونه ای است که برابری زنان-مردان ...

#کرونا #انگلستان


از امروز مردم انگلستان شاهد تزریق واکسن کرونای تولیدی #فایزر و #بیونتک هستند ... برنامه دولت به گونه ای است که برابری زنان-مردان رعایت شده و در ۶ اولویت، مردم واکسن را دریافت خواهند کرداولویت ۱ مربوط به پرستاران و بیماران است ... افراد بالای ۸۰ سال اولویت ۲ و در ادامه با کاهش سن، اولویت افزایش می یابدThe UK begins vaccination for Covid-۱۹ today using shots from Pfizer/BioNTech, w/care-home staff & hospital inpatients and outpatients aged over ۸۰ the first to be immunized @Commoditiesانتهای خبر

0
0