پایگاه خبری انتخاب
1400/05/25
19:20
سالیوان: 🔹بایدن فکر نمی‌کرد تسلط طالبان بر افغانستان حتمی باشد 🔹از سرعت تسلط طالبان و سقوط نیروهای امنیتی این کشور متعجب شدیم جزئیات در 👇👇 entek...

سالیوان:


🔹بایدن فکر نمی‌کرد تسلط طالبان بر افغانستان حتمی باشد🔹از سرعت تسلط طالبان و سقوط نیروهای امنیتی این کشور متعجب شدیمجزئیات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲eiD


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0