بورس۲۴
1401/05/12
16:44
خرید و فروش «خاور» آزاد شد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت ایران خودرو دیزل از دادنامه قضایی درخصوص لغو دستور موقت مبنی بر ممنوعیت و توقف فروش حق تقدم سهام این شرکت خبر داد.

خرید و فروش «خاور» آزاد شد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت ایران خودرو دیزل از دادنامه قضایی درخصوص لغو دستور موقت مبنی بر ممنوعیت و توقف فروش حق تقدم سهام این شرکت خبر داد.

خاور
انتهای خبر

0
0