پیامهای ناظر بازار
1399/09/05
09:28
پایان مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام در نماد (ثترانح۱)

به اطلاع می‌رساند؛ با توجه به اتمام مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (ثترانح۱) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵، نماد معاملاتی مذکور (ثترانح۱) در پایان معاملات امروز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ متوقف می‌شود. خریداران نهایی حق تقدم سهام جدید، می بایست مفاد اطلاعیه شماره DPM-IOP-۹۰ I-۰۰۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۱۸ اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای سازمان بورس و اوراق بهادار و مفاد بخشنامه شماره ۱۱۰۱۰۰۴۰ موضوع نامه شماره ۱۲۱/۱۵۰۴۸۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۳۰ اداره امور کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار را مد نظر قرار دهند. مدیر عملیات بازار فرابورس ایران

انتهای خبر

0
0