کدال۳۶۰
1399/10/09
16:39
#زپارس #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی 1399/09/30 شرکت ملی کشت وصنعت ودامپروری پارس 1399-10-09 16:39:49 (7...

#زپارس


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ شرکت ملی کشت وصنعت ودامپروری پارس
۱۳۹۹-۱۰-۰۹ ۱۶:۳۹:۴۹ (۷۰۷۸۲۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0