کدال۳۶۰
1399/11/06
17:15
#فاسمین #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/10/30 ▪️ شرکت کالسیمین طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/10/30 معادل 394,221 میلیون ریال از م...

#فاسمین


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰▪️ شرکت کالسیمین طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ معادل ۳۹۴,۲۲۱ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۴۰٪ کاهش داشته است.▪️«فاسمین» با سرمایه ثبت شده ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۰ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۱۴,۱۹۲,۰۷۶ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹۹٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۱۱-۰۶ ۱۷:۱۴:۵۵ (۷۱۵۸۱۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0