کدال۳۶۰
1401/02/20
17:24
#خمحور صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) شرکت تولید محور خودرو ▪️ شرکت تولید محور خودرو در دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12...

#خمحور


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) شرکت تولید محور خودرو▪️ شرکت تولید محور خودرو در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ضمن ثبت افزایش سرمایه ۱,۴۰۳٪ و با لحاظ سرمایه جدید به ازای هر سهم ۴۱ ریال سود محقق کرده است.▪️ «خمحور» با سرمایه ثبت شده ۶,۳۲۵,۴۱۹ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۲۶۲,۳۴۹ میلیون ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶٪ کاهش داشته است.❇️نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد آهنگ رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.
۱۴۰۱-۰۲-۲۰ ۱۷:۲۴:۵۳ (۸۷۵۵۰۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0