پایگاه خبری انتخاب
1399/08/18
08:55
جو بایدن: 🔹انتخابات تمام شد 🔹بیایید به هم فرصت بدهیم کاملا هریس: 🔹من اولین زنی هستم که معاون رئیس جمهور می شوم اما آخرین نخواهم بود جزئیات در👇...

جو بایدن:


🔹انتخابات تمام شد🔹بیایید به هم فرصت بدهیمکاملا هریس:


🔹من اولین زنی هستم که معاون رییس جمهور می شوم اما آخرین نخواهم بودجزییات در👇👇


entekhab.ir/۰۰۲RoE


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0