تحلیل کاربردی هلالات
1401/03/31
12:28
#دستگاه_برقی #کابل #قطعات_برقی نمادهای تحت بررسی: فاما بترانس بموتو بسويچ بشهاب بنيرو فالوم لكما تكنو آكنتور بكام *میله آبی: درآمد ماهانه به م...

#دستگاه_برقی #کابل #قطعات_برقینمادهای تحت بررسی: فاما بترانس بموتو بسویچ بشهاب بنیرو فالوم لکما تکنو آکنتور بکام*میله آبی: درآمد ماهانه به میلیارد ریال *خط بنفش: میانگین درآمد سه ماه اخیر👀 شیب خط روند ۳ ماهه و مقایسه درآمد اردیبهشت ۱۴۰۱ نسبت به اردیبهشت سال گذشته، مهمترین فاکتورهای بررسی هستند اما لزوما به معنای ارزندگی نیست چون متغیرهای بسیار زیادی جهت تحلیل و اظهار نظر نسبت به یک نماد وجود دارد.👀 بکام، بشهاب و بموتو در اردیبهشت نسبت به میانگین درآمد ۱۲ماه قبل رشد خوبی داشتند.👀 بشهاب و بکام در اردیبهشت نسبت به اردیبهشت سال گذشته رشد درآمد خوبی داشتند.👀 بکام، بشهاب، فاما، بموتو در اردیبهشت درآمد بالاتری نسبت به میانگین سه ماه اخیر داشتند.***اکثر نمادهای این گروه الگوی منظمی در شناسایی درآمد ندارند. به بیان دیگر فروش فصلی دارند و چون سفارشی فروش هستند، روند درآمد آن ها پر افت و خیز است.

انتهای خبر

0
0