کدال۳۶۰
1399/09/20
10:14
#وصنعت ❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت #دوره_12_ماهه منتهی به 1399/05/31 🔹 تاریخ جلسه: 1399/09/18 ساعت 11:00 ...

#وصنعت


❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱🔹 تاریخ جلسه: ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ ساعت ۱۱:۰۰🔹 سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 سود خالص هر سهم: ۲۱۴۳🔹 سود نقدی هر سهم: ۲۵۰🔹 سود انباشته پایان دوره: ۱۴,۱۷۴,۹۳۵ میلیون ریال۱۳۹۹-۰۹-۲۰ ۱۰:۱۴:۵۰ (۷۰۰۷۵۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0