سهم برتر (بست بورس ۹۷)
1399/10/29
07:52
تنها چیزی که قابل پس انداز نیست سهم هر روز ما از دقایق گذران زندگی است پس امروز را خوب زندگی کنیم و اجازه ندهیم حتی یک دقیقه اش تلف بشود. _...

تنها چیزی که


قابل پس انداز نیست


سهم هر روز ما از


دقایق گذران زندگی است


پس امروز را خوب زندگی کنیم


و اجازه ندهیم حتی


یک دقیقه اش تلف بشود._🍂🌞🍂_انتهای خبر

0
0