نوآوران امین
1399/08/11
14:41
سرمایه گذاری جامی(#وجامی) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1399/07/30 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 115 درصدی درآمدهای عملیات...

سرمایه گذاری جامی(#وجامی)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۱۱۵ درصدی درآمدهای عملیاتی ۳ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۲۳,۸۷۵ میلیون ریال به مبلغ ۵۱,۳۹۵ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۳۲ درصدی سود خالص ۳ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق سود ۲۶۷ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0