نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1399/08/10
19:30
#دلار فردایی 26500 تومان معامله میشود! منتظر برگشت پول های درشت از #دلار به سمت #بورس باشید.

#دلار فردایی ۲۶۵۰۰ تومان معامله میشود!منتظر برگشت پول های درشت از #دلار به سمت #بورس باشید.

انتهای خبر

0
0