کدال۳۶۰
1401/05/31
09:04
#چکارن ❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه کارتن ایران #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/12/29 🔹 تاریخ جلسه: 1401/05/23 ساعت 14:00 🔹 سرمایه ثبت شده: 2...

#چکارن


❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه کارتن ایران #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹🔹 تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ ساعت ۱۴:۰۰🔹 سرمایه ثبت شده: ۲,۳۶۵,۸۳۶ میلیون ریال🔹 سود خالص هر سهم: ۱۲۴🔹 سود نقدی هر سهم: ۱۵🔹 سود انباشته پایان دوره: ۵۳۵,۱۶۲ میلیون ریال۱۴۰۱-۰۵-۳۱ ۰۹:۰۴:۴۴ (۹۲۶۹۰۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0