مجید سلطانی
1399/08/12
09:54
هرچی نوسانگیره در بازار، جمع کردند دور این دو سهم !

هرچی نوسانگیره در بازار، جمع کردند دور این دو سهم !


انتهای خبر

0
0