مهدی افضلیان
1400/01/15
09:35
#بازار ارزش صف های فروش بازار 3500 میلیاردتومان است و تا به اینجای کار 377 نماد دارای صف فروش می باشند. با قیمت های فعلی که در بازار مشاهده می ک...

#بازارارزش صف های فروش بازار ۳۵۰۰ میلیاردتومان است و تا به اینجای کار ۳۷۷ نماد دارای صف فروش می باشند.با قیمت های فعلی که در بازار مشاهده می کنیم و ریزش های سنگین ۵۰ تا ۷۰ درصدی در بسیاری از نمادها، این وضعیت بسیار عجیب و غریب است و نشان میدهد که بازار دیگر بازیگری ندارد که بخواهد تحرک مثبتی در نماد ایجاد کند و این هم به دلیل انتخابات پیش رو می باشد.
✅خرید در محدوده های فعلی در بسیاری از شرکت ها ارزنده است ولی باید چاشنی صبر را به آن اضافه کرد. یعنی خرید پله ای در سهام و به دید حداقل یک ساله.برای سرمایه گذارانی که به تحلیل بنیادی شرکت ها اشنا نیستند و یا فرصت کافی برای تحلیل و خرید سهام ندارند خرید صندوق های قابل معامله در سهام پیشنهاد می شود.@MEHDIAFZALIAAN

انتهای خبر

0
0